Venue

HOTEL SONAS INN CHENNAI

578, Anna Salai, Teynampet,

Chennai, Tamil Nadu 600 017

Past Conference

ACN INTERNATIONAL VIRTUAL CONFERENCE, 26TH MAY 2023

ACN INTERNATIONAL CONFERENCE

ACN INTERNATIONAL CONFERENCE, 28TH APRIL 2023

ACN INTERNATIONAL VIRTUAL CONFERENCE, 5TH JAN 2023